Ролекс

 

 

Ашод Шакарян

Официален Представител

на Ролекс в България

 

 

“Обърнах се към фирма TOdOOR по случай откриването на първия официален бутик на Ролекс в България. Поверих им цялостната организация – предварителната подготовка, официалния коктейл и медийния мониторинг, съпътстващ събитие от такъв мащаб. Впечатли ме желанието на екипа да вникне в същността на събитието и да създаде концепция, отговаряща особеностите на възложителя и повода.

Силно впечатление ми направи и това, че изпълнителният директор на TOdOOR, Силвия Тодорова, не само присъства на коктейла, а и се включи в него активно – тя се превърна в неразривна част от събитието. Ласкаещо е, когато виждаш, че „началникът” отдава такава почит и допринася за цялостния ефект от мероприятието.”