Обществени поръчки
1 Повишаване на капацитета на българските съдии по прилагане на правилата Европейското конкурентно право
2 Обучение на съдии по вписванията/ Министерство на правосъдието