Великденско соаре в Хотел "Хилтън"

 

сп. Черга

бр. 25, 2008 г.

 

Фондация "Българска традиция" съвместно с хотел "Хилтън" и TOdOOR организира Великденско соаре. Събитието бе с благотворителна цел за набиране на средства за изпълнение на един от арттерапевтичните проекти на фондация "Българска традиция" с 16 социални институции в страната. На събитието присъстваха гости от дипломатическите и бизнес средите в София. Проектът "Развитие на умения чрез обучение в традиционни занаяти и арт терапия в социални институции" осигурява арт терапия за деца и хора с увреждания в 16 социални институции в страната. Целта на проекта е да се разработят атрактивни за пазара сезонни продукти, да се увеличат възможностите за реализация и социална интеграция на хора с увреждания, както и да им се предостави възможността за допълнителен доход.