Нова възможност!


Уважаеми наши читатели,

 

възползвайте се от една нова услуга, която предлагаме:

развийте потенциала си, спестявайки ресурси! 

 

По оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., всяка компания може да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Квалификационни услуги за заети лица”. Служителите преминават обучения според нуждите на компанията, като в същия момент, разходите за фирмата са минимални. Нашите партньори Project House –консултанти по европейски проекти, с радост ще ви изслушат, ще предложат проект и ще подадат документите за одобрение.

 

Логистичната организация - договаряне на най-изгодни условия с хотелите в България, контрол и реализация на обученията, извършваме ние, екипът на TOdOOR.

Чрез провеждане на обученията, се постига висока ефективност и оптимизиране на работните процеси във всяка търсеща успех и развитие компания.

 

 

Те повярваха и си личи по реакцията им :)

 

todoor-opportunity-news-picture